Wpływ ozonu na procesy zapalne

Transport z Polski do Grecji
www.banextransport.pl
Profesjonalny spedytor.
Przewóz towarów z zagranicy.

Ozon ma działanie prozapalne. Jego działanie zależy od drogi podania, stężenia i czasu podawania. Duże stężenie ozonu (powyżej 2mg/m3) wywołuje ostrą odpowiedź zapalną. W płucach zwiększona przepuszczalność nabłonka dla białek miąższowych prowadzi do akumulacji białek. Komórki nabłonka są zdolne do uwalniania mediatorów zapalnych. Szybka infiltracja zajętej tkanki lub narządu ma na celu jak najszybsze rozpoczęcie procesów obronnych i reparacyjnych. Nadmiernie nasilone procesy ostrej fazy zapalenia mogą spowodować uszkodzenie tkanki. W badaniach doświadczalnych wykazano, że w płucach zwierząt ozon wpływa nie tylko na morfologię, funkcję i indukcję procesu zapalnego, ale także obniża odporność wobec drobnoustrojów zakaźnych.

Podobne wpisy