Polecamy:
A A A

Ozon

transport szkolenia
www.jgt.pl
Firma J.G.Training
Szkolenia specjalistyczne.
Inaczej tritlen O3 – alotropowa odmiana tlenu o właściwościach toksycznych, a także aseptycznych, używana przy wyjaławianiu wody. Pełni ważną rolę w pochłanianiu promieniowania ultrafioletowego (dziura ozonowa).

Ozon jest niebieskim gazem (większa gęstość od powietrza). Występuje w atmosferze w stanie wolnym. Jest gazem niepalnym, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Wykorzystywany do wyjaławiania wody pitnej (ozonowanie), do pomieszczeń (szpitale: lampa ozonowa), utleniania paliwa rakietowego, a także jako reagent w ozonolizie (technika analityczna ustalania struktury chemicznej).

Skuteczny środek dezynfekcyjny. Jest gazem drażniącym, dlatego po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe.